Dla podopiecznych

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osoby niepełnosprawne intelektualnie

Starsi, schorowani, samotni

Potrzebujący opieki

Wiek - właściwie dowolny

To na was czeka Drabina Jakubowa

 Zapisy na turnusy

Zapisy na turnusy/sylwestra są obsługiwane telefonicznie, należy dzwonić pod numer 796 899 047 w celu omówienia zgłoszenia. Rezerwujemy sobie prawo do spotkania twarzą w twarz z nowymi podopiecznymi.

UWAGA

W roku 2020 nie przyjmujemy już nowych podopiecznych.

Na turnusy w Brańszczyku w roku 2020 nie ma już miejsc.

Terminy Turnusów 2020

w Brańszczyku:
I turnus: 5 - 15 lipca
II turnus: 19 - 29 lipca
III turnus: 02 - 12 sierpnia
IV turnus: 16 - 26 sierpnia
Brama Nieba - 22 sierpnia
V turnus: 30 sierpnia - 9 września
Sylwester Drabiny Jakubowej: 28 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021

w Kaliszu:
I turnus: 19 - 29 lipca

Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

Drabina Jakubowa

ul. Jana Pawła II 1, 07-221 Brańszczyk

tel. 297423565

NIP: 7621267298

Konto Bankowe Przypnij Skrzydła Aniołowi i Drabina Jakubowa: 

64 1600 1462 1842 6409 5000 0002

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa

Mapa

Wspierają nas!

Fundacja Czyńmy Dobro
https://czynmydobro.pl/
Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
http://fibo.org.pl/
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
https://orione.pl/
Pomagam z radością
https://pomagamzradoscia.pl/
Przypnij Skrzydła Aniołowi
http://przypnijskrzydla.pl/
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
https://misjonarze.pl/
Ojcowie Jezuici
https://jezuici.pl/
Piekarnia Szwajcarska
Inter Europol
Grupa Ratownicza Nadzieja
https://www.grupanadzieja.pl/
DJ Wojtek Grodzki
http://www.wojciechgrodzki.pl/
Fundacja Don Orione ONLUS
https://www.fondazionedonorione.org

Fundacja Czyńmy Dobro

https://czynmydobro.pl/

Masz pytanie? Napisz!

captcha