Dla podopiecznych

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osoby niepełnosprawne intelektualnie

Starsi, schorowani, samotni

Potrzebujący opieki

Wiek - właściwie dowolny

To na was czeka Drabina Jakubowa

 Zapisy na turnusy

Zapisy na turnusy/sylwestra są obsługiwane telefonicznie, należy dzwonić pod numer 796 899 047 w celu omówienia zgłoszenia.

Rezerwujemy sobie prawo do spotkania twarzą w twarz z nowymi podopiecznymi.

Jeśli masz pytanie - napisz! Formularz kontaktowy znajduje się na dole strony.

Terminy Turnusów i propozycje dla wolontariuszy

Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Drabina Jakubowa

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

tel. 796 899 047 

NIP: 526-25-19-177

Konto Bankowe Drabiny Jakubowej (subkonto przy koncie Orionistów): 

31 1600 1462 1089 1217 1000 0001

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa

Mapa

Wspierają nas!

Fundacja Czyńmy Dobro
https://czynmydobro.pl/
Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
http://fibo.org.pl/
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
https://orione.pl/
Pomagam z radością
https://pomagamzradoscia.pl/
Przypnij Skrzydła Aniołowi
http://przypnijskrzydla.pl/
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
https://misjonarze.pl/
Ojcowie Jezuici
https://jezuici.pl/
Piekarnia Szwajcarska
Inter Europol
Grupa Ratownicza Nadzieja
https://www.grupanadzieja.pl/
DJ Wojtek Grodzki
http://www.wojciechgrodzki.pl/
Fundacja Don Orione ONLUS
https://www.fondazionedonorione.org

Fundacja Czyńmy Dobro

https://czynmydobro.pl/

Masz pytanie? Napisz!

captcha