Drabina Jakubowa

 Osoby z niepełnosprawnościami | Wolontariusze | Duchowni | Dobrodzieje 


 

Drabina Jakubowa to: Turnusy Rekolekcyjne

Niepełnosprawni też szukają Boga! 300 podopiecznych i 250 wolontariuszy co roku!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Wyprawy

 Lednica 2000, wspólne wyjście do Zoo, kawa w Złotych Tarasach, czy rekolekcje parafialne w zaprzyjaźnionej parafii?

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Akcje promocyjne

Księża, wolontariusze i podopieczni co roku ruszają w Polskę - promujemy wolontariat i "oswajamy" nasze społeczeństwo z niepełnosprawnymi

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Przypnij skrzydła

Żeby nasi podopieczni bez względu na zamożność mogli przyjeżdżać na Drabinę Jakubową - Crowdfunding

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Duszpasterstwo

Dla tych, którzy chcą się rozwijać duchowo. Bez względu na sprawność fizyczną!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Anielska Domówka

Odwiedzanie w domach, by podarować niepełnosprawnym pomoc i uśmiech na co dzień, nie tylko raz w roku

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Szkolenia

Jak się zachowywać przy osobie na wózku? Jak pomóc? Na co właściwie jest chory? Ponad 50 lat doświadczeń daje praktyczną wiedzę!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Brama Nieba

Spotkanie integracyjne w duchu uwielbienia Boga i świętowania naszej przyjaźni

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Sztab

Kto to wszystko robi?

Czytaj więcej...

 

  Adres

  Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

  Drabina Jakubowa

  ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

  tel. 796 899 047 

  NIP: 526-25-19-177

  Konto Bankowe Drabiny Jakubowej (subkonto przy koncie Orionistów): 

  31 1600 1462 1089 1217 1000 0001

  KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa

  Mapa

  Wspierają nas!

  Fundacja Czyńmy Dobro
  https://czynmydobro.pl/
  Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
  http://fibo.org.pl/
  Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
  https://orione.pl/
  Pomagam z radością
  https://pomagamzradoscia.pl/
  Przypnij Skrzydła Aniołowi
  http://przypnijskrzydla.pl/
  Zgromadzenie Księży Misjonarzy
  https://misjonarze.pl/
  Ojcowie Jezuici
  https://jezuici.pl/
  Piekarnia Szwajcarska
  Inter Europol
  Grupa Ratownicza Nadzieja
  https://www.grupanadzieja.pl/
  DJ Wojtek Grodzki
  http://www.wojciechgrodzki.pl/
  Fundacja Don Orione ONLUS
  https://www.fondazionedonorione.org

  Fundacja Czyńmy Dobro

  https://czynmydobro.pl/