Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Drabina Jakubowa

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

tel. 796 899 047 

NIP: 7621267298

Konto Bankowe Drabiny Jakubowej (subkonto przy koncie Orionistów): 

31 1600 1462 1089 1217 1000 0001

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa